Oferta edukacyjna

Od wielu lat Koncepcją Pracy Przedszkola jest kształtowanie szeroko rozumianej twórczej aktywności dzieci. Tworzymy atmosferę sprzyjającą ekspresji, pobudzającą inwencję i odkrywczość u dzieci. W naszej placówce preferujemy indywidualność, swobodę, spontaniczność, niekonwencjonalne metody rozwiązywania zadań. Tworzymy warunki do ujawniania się możliwości rozwojowych każdego wychowanka. Rozwijamy aktywność percepcyjno-innowacyjną, niekoniecznie z góry zaplanowaną.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom naszych wychowanków oraz oczekiwaniom ich rodziców, dlatego od 2005 r. przybliżamy dzieci do świata pisma. Nasze przedszkolaki, już od najmłodszej grupy, opanowują trudną umiejętność czytania. Uczą się bawiąc. Bez lęku i pośpiechu.

Zwracamy szczególną uwagę na to, by tworzyć dzieciom odpowiednie warunki do wyrażania siebie - swoich przeżyć, doświadczeń i potrzeb w pracach plastycznych stosując różnorodne techniki np. płaskie i przestrzenne, z wykorzystaniem takich środków plastycznego wyrazu jak np.: pastele olejne, pastele suche, kredki wodne.

W naszym przedszkolu nie podajemy dziecku gotowych treści do zapamiętania. Ono samo poszukuje dróg rozwiązania postawionego przed nim problemu . Dzięki temu odczuwa satysfakcję, zaczyna coraz bardziej wierzyć we własne siły, samodzielnie odkrywa świat emocji, myśli i pojęć, a przede wszystkim jest ciągle zaciekawione, ciągle poszukuje.

Realizujemy „Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Wspomagaj dziecko miłością i dobrym słowem.
Nie naginaj go i nie krytykuj.
Ono i tak pójdzie własną drogą
– drogą tworzenia