Nasze przedszkole

Historia

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją, która funkcjonuje od roku 1956. Do 1991 r. mieściło się przy ul. Liczydło 3. Od września 1991 r. siedziba przedszkola przeniesiona została kilka metrów dalej, do adaptowanego po żłobku budynku przy ul. Liczydło 3a.

W 1993 r. zmienił się status prawny i placówka z przedszkola przyzakładowego Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”, stała się placówką ogólnodostępną, otwartą dla wszystkich dzieci z ówczesnej gminy Białołęka.

Przed rokiem 2004 przedszkole nosiło nazwę Gminne Przedszkole Nr 2. Obecnie jest to placówka miejska - numer 192, której nadano wdzięczne imię „Wesoły Pędzelek”. Jak sama nazwa wskazuje śmiech i dobry humor towarzyszą nam każdego dnia.

W grudniu 2017 roku wzbogaciło się o sześć nowych oddziałów w filii przy ul. Dionizosa 12, a we wrześniu o kolejne cztery.

magiczne_przedszkole.png

O nas

Uczęszczają do nas dzieci w wieku od 3-6 lat.

Nasze przedszkole pracuje przez 11 godzin dziennie, przez 10 miesięcy w roku. Wszyscy pracownicy starają się zapewnić najważniejszym ludziom na świecie jak najlepszy start. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości. Szanują odrębność innych.
Radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego.

Zapewniamy bezpieczeństwo psychiczne, klimat wzajemnego szacunku i zaufania, empatyczne zrozumienie, humanistyczne interakcje społeczne. Wychowankowie potrzebujący pomocy zawsze znajdują oparcie w nauczycielach i w zatrudnionych specjalistach.
Zatrudniamy logopedów i psychologa, ściśle współpracujemy również z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Systematycznie badamy i analizujemy oczekiwania społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego. Rodziców traktujemy jak cennych partnerów, a ich uwag i sugestii nie pozostawiamy bez odpowiedzi.

Położenie

Przedszkole przy ulicy Liczydło 3a usytuowane jest w miejscu oddalonym od hałasu, zgiełku i spalin, otoczone zielenią. Mieści się w samodzielnym, dużym budynku, który okala piękny ogród. Dzieci zaspokajają w nim naturalną potrzebę ruchu, rozwijają sprawności ruchowe i miło spędzają czas. Jest on bardzo dobrze wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe. Są tu drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki i - oczywiście - piaskownice. Jest także dużo miejsca do spacerów. Dzieci zaspokajają w nim naturalną potrzebę ruchu, rozwijają sprawności ruchowe i możliwości poznawcze. Wiosną podpatrują przebiśniegi, krokusy, kwitnące krzewy. Jesienią zbierają żołędzie, które potem wykorzystują do zabawy i nauki.

Przedszkole przy ul. Dionizosa 12 funkcjonuje na parterze nowo wybudowanego bloku mieszkalnego. Plac zabaw jest systematycznie doposażany tak, by dzieci mogły rozwijać sprawność fizyczną bawiąc się w bezpiecznych warunkach.

Warunki lokalowe

Warunki lokalowe są bardzo korzystne.

Duże, jasne i przestronne sale umożliwiają dzieciom podejmowanie różnorodnych form aktywności. Wyposażone są w ergonomiczne, kolorowe, dostosowane do wzrostu dzieci mebelki, atrakcyjne zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. Dzięki temu dzieci mają dużo przestrzeni do podejmowania różnorodnych form aktywności. Każdy oddział posiada także własną łazienkę, jadalnię oraz szatnię.

W przedszkolu przy ul. Dionizosa 12 znajduje się sala gimnastyczna do zabaw, ćwiczeń ruchowych oraz zajęć umuzykalniających, sprzęt do ćwiczeń integracji sensorycznej. W obu placówkach mają swoje gabinety specjaliści (logopedzi, psycholodzy, rehabilitant).

Rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń pozwala na atrakcyjne zorganizowanie pobytu dzieci. Znajdują się tu między innymi pracownie teatralne, bogato wyposażone w kukiełki, pacynki, maski, kostiumy oraz różnorodne rekwizyty teatralne.

Teatr

Wiele miejsca poświęcamy działalności teatralnej, która pozwala nam łączyć w sobie różne dziedziny: literaturę, plastykę, muzykę, taniec i ruch sceniczny. Organizujemy przedszkolakom wiele zabaw i zajęć w zorganizowanych we wszystkich salach - kącikach teatralnych. To właśnie tutaj wyobraźnia dziecięca czyni cuda. Nasze dzieci często przygotowują krótkie inscenizacje dla koleżanek i kolegów z innych grup. Nabierają w ten sposób doświadczenia, pewności siebie, śmiałości, otwartości, ćwiczą aktorskie umiejętności i przeżywają radość tworzenia wspólnego przedsięwzięcia - radość działania w zespole.

Co najmniej raz w miesiącu zapraszamy aktorów teatrów lalkowych, aby dzieci - oprócz dobrej zabawy - miały możliwość zapoznania się z profesjonalnym sposobem inscenizowania baśni.

W tradycję przedszkolną wpisały się przedstawienia Teatru Rodziców organizowane dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka. Od kilku lat rodzice pod okiem nauczycieli przygotowują taką wyjątkową niespodziankę dla swoich pociech.