Pomoc specjalistów

Godziny pracy logopedy i psychologa

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ważną rolę pełnią zatrudnieni przez przedszkole specjaliści, którzy współpracują zarówno z rodzicami jak i nauczycielami:

Logopeda jest specjalistą zajmującym się kształtowaniem komunikacji językowej, a także zaburzeniami komunikacji językowej.

Z pomocy psychologa mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy mają kłopoty z wychowywaniem swoich dzieci.

Konsultacje z psychologiem

Konsultacje z psychologiem

Pomoc psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie na terenie przedszkola:

Placówka przy ul. Liczydło

drugi wtorek miesiąca   9.00-12.00

Placówka przy ul. Dionizosa

trzeci i czwarty wtorek miesiąca   9.00-12.00

Oddziały przy ul. Liczydło 3a

LOGOPEDA
Anna Przesmycka

poniedziałek   11.00-15.00
środa   08.00-12.00

PSYCHOLOG
Ewelina Szaruga-Sawicka

środa   12.10-15.40

PSYCHOLOG
Anna Pasternak

czwartek   08.00-15.00

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

  • diagnozowaniu dziecka i jego środowiska
  • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia
  • rozpoznawaniu przyczyn trudności w uczeniu się
  • wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami
  • organizowaniu zajęć indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wspieraniu dzieci metodami aktywnymi
  • organizowaniu zajęć indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
  • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Oddziały zamiejscowe ul. Dionizosa 12

LOGOPEDA
Anita Beszczyńska

poniedziałek   8.00-12.00
wtorek   8.00-15.00
środa   8.00-12.30
czwartek   7.30-12.00
piątek   8.00-10.00

PSYCHOLOG
Ewelina Szaruga-Sawicka

wtorek   9.15-12.15
czwartek   11.10-15.40

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie ze specjalistami!

Liczydło 3a
tel. 22 811 90 40
Dionizosa 12
tel. 22 614 36 89